Grävning steg för steg.

Börja med att gräva ett kabeldike:

Lägg ner slangar i grävt kabeldike:

Återfyll 10 – 15 cm över slangarna:

Lägg märk/skyddsband ovanpå återfyllningen:

Mer information kommer vartefter.